Tầm nhìn - Sứ mệnh - Phương châm hoạt động

đông trùng hạ thảo
Đông Trùng Hạ Thảo Phúc Thành An

* Tầm nhìn:
Phấn đấu trở thành lựa chọn số 1 của khách hàng tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, nuôi trồng Đông Trùng Hạ Thảo chất lượng cao và hướng tới thị trường Quốc tế
* Sứ mệnh:
Không ngừng nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để mang tới cho khách hàng một sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo với chất lượng tốt nhất
* Phương châm:
Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng một cách tốt nhất để phát triển, luôn xác định chất lượng sản phẩm là sự trường tồn của Đông Trùng Hạ Thảo PHÚC THÀNH AN

Trân trọng!