Đông trùng hạ thảo dạng tươi

đông trùng hạ thảo
Sản phẩm sản xuất tại khu nuôi trồng Đông trùng Hạ thảo, đường Hồ Xuân Hương, Thành phố Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng