Nghe VOV1: Cách sử dụng đông trùng hạ thảo

đông trùng hạ thảo
Chương trình của VOV1 - Khách mời tham gia chương trình: Ông Nguyễn Phúc Hưng, một chuyên gia về thực phẩm chức năng và có nghiên cứu sâu về Đông trùng hạ thảo nói về cách sử dụng đông trùng hạ thảo