Truyền hình thông tấn đưa tin về đông trùng hạ thảo Phúc Thành An

đông trùng hạ thảo
Liên quan tới sự kiện công bố kết quả nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo chất lượng cao tại Việt Nam, ngày 08/06/2017 truyền hình thông tấn đã có đăng tải thông tin về sản phẩm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu Phúc Thành An.